Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bình ổn thị trường xi măng năm 2009

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất, tiêu thụ xi măng năm 2008, kế hoạch cân đối cung cầu và đề xuất các giải pháp bình ổn thị trường, kích cầu xi măng năm 2009.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=119079