Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bình Phước: Bám sát Nghị quyết ĐH lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện các hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn

Ngày 24-11, tại thị xã Đồng Xoài, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016.

Đại hội đã đề ra phướng hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ II là: Bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh để triển khai thực hiện các hoạt động văn học nghệ thuật trên địa bàn; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 52 của Tỉnh ủy Bình Phước, tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; đẩy mạnh sức sáng tạo văn học nghệ thuật, phong phú về nội dung, chất lượng về nghệ thuật; phát huy mạnh mẻ trí tuệ của tập thể Ban chấp hành, định hướng cho hội viên hoạt động đúng đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng; tổ chức các trại sáng tác định kỳ, tập huấn nghiệp vụ, tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học, nghệ thuật, giao lưu văn học nghệ thuật; hỗ trợ tác giả, tác phẩm, để hội viên có tác phẩm tốt đi vào lòng công chúng; hoàn thiện Đề án giải thưởng Văn học nghệ thuật địa phương và xây dựng quỹ hỗ trợ sáng tạo tỉnh Bình Phước tổ chức trao giải 5 năm một lần...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 thành viên. Ông Phan Văn Dõng, sinh năm 1956, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Văn học tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=492567&co_id=30374