Bình Phước: Chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng mà vẫn ngoài vòng pháp luật!

Gốc
Hàng chục người dân mua bán hồ tiêu ở huyện Bình Long tỉnh Bình Phước đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Nhiều hộ phải bán nhà cửa, nương rẫy, xe cộ để thanh toán nợ cho ngân hàng. Trong khi đó, người gây ra cảnh khốn đốn này vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Tin nóng

Tin mới