Bình quân!

Gốc
Đã có một thời gian rất dài, nhiều người lầm lẫn thật tai hại hai cụm từ “công bằng” và “bình quân”. Người ta nghĩ rằng “bình quân” là “công bằng” và ngược lại “công bằng” là “bình quân”. Thực ra đây là quan niệm “phản động”.

Tin nóng

Tin mới