Bình thông nhau

Hanoinet - Thị trường chứng khoán hồi phục được 4 ngày, các nhà đầu tư có vẻ như được tiếp thêm chút sinh khí thì mũi tên chỉ số chứng khoán cả hai sàn lại quay chúc đầu xuống.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=68957