(PL)- Hôm qua (17-1), UBND tỉnh Bình Thuận cho biết vừa đồng ý bắn pháo hoa đón giao thừa tại thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Tân.