Tin từ UBND tỉnh Bình Thuận ngày 18.1 cho biết UBND tỉnh đã có kết luận và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vụ tàn phá rừng Núi Ông.

Theo đó, đã có 12 tập thể, 20 cá nhân bị khiển trách và cảnh cáo vì để mất hàng ngàn héc ta rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông (thuộc H.Tánh Linh, Bình Thuận). Theo UBND tỉnh Bình Thuận, từ tháng 6.2011 trở về trước, đã có hơn 2.000 ha rừng bị tàn phá; trong đó rừng bị tàn phá từ trước năm 2004 là 1.645 ha. “Dù việc để xảy ra phá rừng Núi Ông chủ yếu ở nhiệm kỳ trước, nhưng UBND tỉnh nhiệm kỳ này (tháng 6.2011-2016) đã nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc”, văn bản của UBND tỉnh nêu rõ.

Trước tình hình rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông bị tàn phá nghiêm trọng, ngày 9.12.2013, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận kiểm điểm và báo cáo Thủ tướng nguyên nhân để xảy ra tình trạng mất rừng.

Quế Hà