Bình Thuận: Đề nghị kiểm soát tình trạng phân bón giả kém chất lượng

Những vấn đề liên quan đến tình trạng đầu cơ, ghim hàng; tình trạng thuốc, phân bón giả, kém chất lượng, làm cho nông dân Bình Thuận gặp nhiều khó khăn trong thời điểm giá vật tư nông nghiệp tăng cao đã làm nóng phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI. Đây cũng là vấn đề được cử tri Bình Thuận hết sức quan tâm.

Đăng đàn trả lời chất vấn Giám đốc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận và Phó cục trưởng cục quản lý thị trường Bình Thuận cho biết trong 5 năm qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Thuận đã tổ chức 34 cuộc thanh tra phát hiện xử lý hơn 225 lượt cơ sở vi phạm. Riêng trong năm 2021, Cục quản lý thị trường tỉnh, đã phát hiện và xử lý 05 vụ vi phạm về lĩnh vực phân, thuốc giả kém chất lượng.

Với phần trả lời của 2 thủ trưởng Sở, ngành nhiều đại biểu cho rằng việc kiểm tra còn quá ít, công tác phối hợp trong quá trình kiểm tra, kiểm soát vấn đề niêm yết giá, chất lượng phân bón chưa tốt, điều này đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất của người dân trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao.

Ông NGUYỄN PHÚ HOÀNG, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận đơn vị huyện Tuy Phong:Cái việc phát hiện chấn chỉnh như thế nào mà các đơn vị kinh doanh buôn bán, thậm chí không có giấy phép vẫn bán phân bón”

Đại tá TRẦN VĂN TOẢN, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận đơn vị huyện Tánh Linh: Rất nhiều ý kiến cho rằng tình trạng như thế này tại sao không phối hợp, nhưng 1 năm trước đã phối hợp rồi, nhưng chỉ 1 mình công an làm rất khó, đề nghị các đồng chí phải giao các sở nghành phối hợp với công an làm”

Ông NGUYỄN VĂN PHONG, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: “Tôi đề nghị tập trung kiểm tra khâu niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kiểm tra chất lượng của phân bón, thuốc trừ sâu, phải tăng cường kiểm tra đột xuất, tại vì cái món này phải kiểm tra đột xuất mới ra”

Trong quá trình chất vấn một số đại biểu cũng nêu ra các giải pháp để nông dân Bình Thuận hạn chế thiệt hại trong thời gian này là phải liên kết để sản xuất, liên kết mua phân bón để được mua giá sỉ. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND tỉnh cần tăng cường vốn cho quỹ Hỗ trợ nông dân và xem xét, hỗ trợ thành lập quỹ hỗ trợ hợp tác xã theo quy định.

Thực hiện : Lê Trang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/binh-thuan-de-nghi-kiem-soat-tinh-trang-phan-bon-gia-kem-chat-luong