Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bình Thuận: Đưa nghị quyết đến các vị chức sắc, tôn giáo, người tiêu biểu

Ngày 29/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 18 ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và 5 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIV).

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có; ông Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận và 120 vị chức sắc tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu trong toàn tỉnh về dự.

Được biết, ngày 16/6/2022, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao". Nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW là cơ sở chính trị rất quan trọng để hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai và căn cứ quan trọng để định hướng trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 nhằm khai thác tối ưu kinh tế - xã hội được cả xã hội và người dân đón nhận với kỳ vọng sẽ hạn chế được những bất cập trong chính sách, quản lý đất đai tồn tại nhiều năm qua. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An trực tiếp quán triệt, phổ biến đến các đại biểu những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 18.

Đồng thời, cũng phổ biến, quán triệt đến các đại biểu một số nội dung chính của 5 nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Nghị quyết số 05 ngày 10/9/2021 về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị tăng cao; Nghị quyết số 06 ngày 24/10/2021 về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 08 ngày 28/12/2021 về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025; Nghị quyết số 09 ngày 31/12/2021 về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 10 ngày 18/3/2021 về chuyển đổi số đến 2025, định hướng đến năm 2030.

Thông qua hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tiếp tục lắng nghe những phản ánh, để xuất tâm tư tình cảm cảu các đại biểu về những vấn đề liên quan đến các chủ trương, chính sách và nhiệm vụ của địa phương nhằm góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới.

Đồng thời các đại biểu đã hiến kế nhiều giải pháp tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.

Qua đây đã tạo sự thống nhất về ý chí, hành động và đồng thuận cao trong các tổ chức tôn giáo, đồng bào các dân tộc, người tiêu biểu trong tỉnh Bình Thuận, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Xuân Hiếu