Bình Thuận kiến nghị đưa vào quy hoạch các dự án điện

Gốc

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương về việc đề nghị xem xét đưa các dự án điện tỉnh Bình Thuận vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 – 2030.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/binh-thuan-kien-nghi-dua-vao-quy-hoach-cac-du-an-dien-204484.htm