Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bình Thuận: Phát huy những cách làm hiệu quả, phù hợp ở cơ sở

Gần 90% xã, phường, thị trấn ở tỉnh Bình Thuận đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế thực hiện dân chủ tại địa bàn dân cư, phát huy nội lực trong dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa phục vụ dân sinh, kinh tế… xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Từ đầu năm đến nay, nhân dân đã tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra và đóng góp gần 6 tỷ đồng để thực hiện 340 công trình tại địa bàn dân cư. Hầu hết các công trình đều được nhân dân đồng tình hưởng ứng như: xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông nông thôn; xây dựng các điểm hoạt động công cộng; sửa sang, tôn tạo, chỉnh trang đài tưởng niệm, bia ghi danh liệt sĩ; phát triển kinh tế, xã hội; xóa đói giảm nghèo… góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển. Các địa phương gắn công tác dân vận chính quyền và phong trào thi đua “Dân vận kéo”, phối hợp tổ chức hòa giải, đối thoại trực tiếp với dân; giải quyết hơn 80% các vụ việc về tranh chấp, lấn chiếm đất đai, mâu thuẫn nội bộ, cán bộ, công chức vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống... không để xảy ra điểm nóng, tồn đọng kéo dài. Nhờ đó, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bà con, tình làng nghĩa xóm ở nông thôn ngày càng gắn bó sâu sắc hơn. Hàng năm, tỉnh Bình Thuận có trên 78% hộ đăng ký được công nhận gia đình văn hóa, hơn 70% thôn, khu phố đăng ký được công nhận “Thôn, khu phố văn hóa” và “Khu dân cư tiên tiến”. Ngoài ra, còn có 45 cơ sở thờ tự và 31 dòng tộc được công nhận cơ sở thờ tự, dòng tộc văn hóa.

Các địa phương trong tỉnh Bình Thuận tiếp tục rà soát, bổ sung và xây dựng quy chế, quy ước phù hợp với từng loại hình cơ sở; gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động người dân tích cực xây dựng nông thôn mới và giao thông nông thôn trên địa bàn. Tỉnh nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tổ chức tốt cuộc bầu cử trực tiếp trưởng thôn, khu phố, đảm bảo dân chủ, an toàn tiết kiệm, đúng quy định./.

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=491247&co_id=30081