Bình Thuận triển khai thực hiện Đề án 52, kiểm soát quy mô và chất lượng dân số vùng biển, đảo

Gốc
Vừa qua tại Bình Thuận, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án 52 của UBND tỉnh về việc kiểm soát quy mô, chất lượng dân số ở các vùng biển, đảo và ven biển, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) và các mục tiêu chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Mục tiêu của Đề án 52 nhằm khống chế quy mô dân số của các huyện vùng biển không vượt quá 892.000 người vào năm 2020; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại các vùng biển, đảo áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 72% trong giai đoạn 2015 – 2020; 85% tỷ lệ người làm việc và cư dân sống trên đảo, ven biển được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ… Triển khai Đề án, nguồn kinh phí thực hiện đề án tại Bình Thuận từ năm 2009 – 2020 là 31 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ 30 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 1 tỷ đồng. Phạm vi thực hiện Đề án bao gồm 7 huyện, thị xã, thành phố có biển trong tỉnh. Đối tượng là những người dân sinh sống trên đảo, ven biển và những người làm việc trong các khu công nghiệp, khu du lịch, khu kinh tế thuộc khu vực đảo, ven biển, trên biển; ưu tiên cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, thanh niên…

Tin nóng

Tin mới