Khu nuôi trồng thủy sản có diện tích 153.5 ha thuộc xã Chí Công huyện Tuy Phong (Bình Thuận) vừa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch, theo quy hoạch diện tích dành cho nuôi trồng thủy sản là 134.4 ha, diện tích còn lại xây dựng các công trình hạ tầng. Đây là khu sản xuất thủy sản mang tính chất đặc thù, được áp dụng công nghệ tiên tiến, có chức năng chuyên về sản xuất giống tôm và thủy hải sản theo hướng công nghiệp.

Việc xây dựng khu nuôi trồng thủy sản này nằm trong mục tiêu xây dựng 4 vùng kinh tế- xã hội miền biển, được coi là các vùng kinh tế động lực của tỉnh là Tuy Phong, Phan Thiết, Hàm Tân và Phú Quý, chủ yếu sẽ phát triển theo hướng tổng hợp cả đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản cùng đóng sửa tàu thuyền, buôn bán và dịch vụ nghề cá. Khu nuôi trồng thủy sản xã Chí Công huyện Tuy Phong, sẽ được đầu tư các công nghệ nuôi trồng tiên tiến, có chức năng chính chuyên về sản xuất giống tôm và nhiều loại hải sản khác theo hướng công nghiệp hóa. Việc xây dựng khu nuôi trồng thủy sản này còn nhằm đáp ứng cho công tác di dời các cơ sở sản xuất thủy sản giống trong khu vực xây dựng Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất và cơ sở hạ tầng để ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong nuôi trồng thủy hải sản. Trong những năm qua, tốc độ phát triển của ngành khai thác thủy sản Bình Thuận tăng trưởng hàng năm là 11,3% trên các mặt chủ yếu: Khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản. Là một trong những vùng biển giàu nguồn lợi hải sản, ngành Thủy sản Bình Thuận sẽ tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, khắc phục khó khăn để góp phần xây dựng Bình Thuận thành một tỉnh trọng điểm khu vực Nam trung bộ./.