Thạc sĩ, KTS Lê Văn Thanh Bình, Trưởng phòng Quy hoạch đô thị thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết: UBND tỉnh cơ bản đã đồng ý chọn hai địa điểm để xây dựng khu trung tâm hành chính mới.