Bình tĩnh khi dạy con!

Hanoinet - Ăn tối xong, tớ dẫn 2 đứa vào Parkson chơi (nhà tớ ngay đằng sau Parkson), xem đồ chơi chán chê ở tầng 5 xong là đi về (không đứa nào đòi mua cái gì nhé mặc dù rất thích mấy cái xe ô tô, tàu hỏa hiệu tommy).

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=82832