Bình xét thi đua của công chức dựa trên mức độ hài lòng của người dân

Gốc
Người dân được nhận xét, đánh giá sự hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại cấp xã là nội dung được qui định tại Thông tư số 07/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15.9.2017 của Bộ Tư pháp.

Bình xét thi đua của công chức dựa trên mức độ hài lòng của người dân - Ảnh 1

Trụ sở UBND xã Nhơn Đức (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Nhà Bè, TP HCM)

Theo đó, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo, phân công công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã chủ trì, phối hợp công chức Tư pháp - Hộ tịch tổ chức đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC bằng phiếu lấy ý kiến.

Đối tượng tham gia đánh giá là tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện TTHC thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã và đã được trả kết quả giải quyết trong năm đánh giá hoặc năm trước liền kề. Số lượng đối tượng tham gia hàng năm phải đạt tối thiểu 15% trở lên số lượt TTHC tại cấp xã đã được giải quyết và trả kết quả của năm trước liền kề năm đánh giá.

Việc đánh giá được thực hiện nhiều lần vào cuối tháng, cuối quý hoặc 6 tháng một lần tùy theo điều kiện thực tế của địa phương.

Đánh giá công chức trước khi bình xét thi đua, khen thưởng

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15.9.2017, quy định thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

Về việc đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu, cấp phó tại cơ quan, đơn vị, Nghị định yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm. Trường hợp cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.

X.H

Tin nóng

Tin mới