Đến tháng 9/2016, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đã có 8/10 xã đạt chuẩn NTM. Còn 2 xã chưa đạt là Bá Hiến và Quất Lưu…

Binh Xuyen dang rat gan toi moc can dich NTM - Anh 1

Chăn nuôi phát triển

Bước vào triển khai thực hiện chương trình “Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM” trung bình toàn huyện Bình Xuyên mới đạt 8,1 tiêu chí/xã, trong đó xã có số tiêu chí đạt cao nhất là 10/19 tiêu chí, xã đạt thấp nhất là 6/19 tiêu chí.

Thời điểm trên, huyện chỉ có 4 tiêu chí 100% xã đạt, gồm: Điện, Nhà ở dân cư, Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh và An ninh trật tự xã hội. Có 7 tiêu chí chưa xã nào đạt, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Cơ sở vật chất văn hóa, Chợ nông thôn, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên và Môi trường.

Có thể nói, xuất phát điểm của Bình Xuyên là thấp, quy mô kinh tế nhỏ, trình độ phát triển chưa cao, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách có hạn, trong khi tiềm năng của các thành phần kinh tế chưa phát huy đầy đủ, cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ…

Để khắc phục những khó khăn đó, huyện đã quyết tâm và định hướng rõ ràng ngay từ đầu. Ngoài thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, thì Huyện ủy, UBND huyện đã xây dựng một cơ chế hỗ trợ riêng cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cụ thể: Về xây dựng cơ sở hạ tầng, như giao thông nông thôn trục thôn, hỗ trợ thêm 20% giá trị quyết toán công trình, 30% với đường giao thông ngõ xóm. Đối với nhà văn hóa thôn, ngoài phần hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh, huyện hỗ trợ 150 triệu đồng/nhà văn hóa (xây mới) và từ 10 đến 100 triệu đồng cho mỗi nhà văn hóa sửa chữa, nâng cấp. Các xã xây dựng trung tâm văn hóa được hỗ trợ 1 tỉ đồng/trung tâm văn hóa; hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng phần phát sinh ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, trong tổng diện tích không quá 1,3 ha/trung tâm văn hóa.

Với các xã xây dựng chợ, hỗ trợ 1 tỉ đồng/chợ nông thôn. Với các bãi xử lý rác thải, huyện hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức hỗ trợ không quá 1 tỉ đồng/xã…

Binh Xuyen dang rat gan toi moc can dich NTM - Anh 2

Về công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân: UBND huyện đã phê duyệt Đề án Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa (giai đoạn đầu 2012 - 2015) trong đó hỗ trợ phân bón cho phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất dưa chuột, bí xanh hàng hóa. Hỗ trợ chế phẩm vi sinh xử lý đồng ruộng, ao nuôi, môi trường chăn nuôi. Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu, bao bì cho sản phẩm nông nghiệp đang có uy tín trên thị trường…

Trong hoàn cảnh đất đai dần bị thu hẹp, do các khu công nghiệp mở rộng, mới hình thành trên địa bàn huyện, cho nên Bình Xuyên không thể phát triển theo kiểu “từ đất đi lên” được. Nhưng chính từ cái khó này, huyện đã mở một lối thoát khác, biến cái “kẹt” thành “thông”. Nói cách khác, là Bình Xuyên đã “biến cái không thể, thành cái có thể”, quyết liệt vươn lên. Nhiều tiêu chí bứt phá thành công, như tiêu chí về Tỷ lệ hộ nghèo. Trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 1,5 đến 2%. Số hộ nghèo hiện chiếm 2,07%, thấp hơn so với tiêu chí.

Về tiêu chí Giáo dục, Văn hóa, Y tế, cũng đạt 100% số xã. Riêng về Y tế, toàn huyện có 10/10 xã được Sở Y tế tỉnh phúc tra, đánh giá đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 và 100% các xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế theo tiêu chí mới. Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3. Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn Quốc gia…

Đã sắp bước sang quý IV/2016, nhưng có thể nói Bình Xuyên đang rất gần tới mốc cán đích. Hai xã còn lại, cũng đang trên đà “chạy nước rút”. Xã Quất Lưu chỉ còn 2 tiêu chí là Cơ sở vật chất và Môi trường, đang tăng tốc, phấn đấu đến cuối tháng 10/2016 hoàn thành. Xã Bá Hiến còn 4 tiêu chí: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa và Môi trường, thì cũng đã thực hiện trên 70%. Dự kiến hoàn thành trong quý IV/2016.

Hy vọng Bình Xuyên sẽ cán đích như đã định.