Bịt mắt để bắt bóng

Gốc
Với chiếc khăn quấn bịt kín, VĐV thể hiện khả năng chơi bóng bầu dục tuyệt vời của mình.

Tin nóng

Tin mới