Bkav đánh lừa Face ID của iPhone X

Gốc
Bằng một chiếc mặt nạ nửa thật nửa giả trị giá 150 USD, Bkav đã qua mặt được công nghệ bảo mật được xem là của tương lai trên chiếc iPhone X.

Duy Anh