BKAV trình diễn qua mặt Face ID trên iPhone X: CEO Nguyễn Tử Quảng nói gì?

Gốc
Theo CEO Nguyễn Tử Quảng, việc BKAV trình diễn qua mặt Face ID trên iPhone X không phải 'vẽ đường cho hươu chạy' mà là động lực hối thúc nhà sản xuất khắc phục các lỗi về bảo mật để sản phẩm hoàn thiện hơn.

Tin nóng

Tin mới