BKAV trình diễn qua mặt Face ID trên iPhone X: CEO Nguyễn Tử Quảng nói gì?

Gốc
Theo CEO Nguyễn Tử Quảng, việc BKAV trình diễn qua mặt Face ID trên iPhone X không phải 'vẽ đường cho hươu chạy' mà là động lực hối thúc nhà sản xuất khắc phục các lỗi về bảo mật để sản phẩm hoàn thiện hơn.