(Vietstoc) – CTCP Khoáng sản Bắc Cạn (HNX: BKC) thông báo ngày giao dịch không hưởng quyền đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3 vào 27/10 để tiến hành thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:61.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 29/10. Trung tâm lưu ký chứng khoán sẽ tạm ngừng lưu ký cổ phiếu BKC vào các ngày 28, 29 và 30/10/2009.