BKC: Thành viên BKS Vũ Gia Hạnh đăng ký mua 10,000 cp

Gốc
Ông Vũ Gia Hạnh, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (HNX: BKC) đăng ký mua 10,000 cp từ ngày 06/08 đến 04/09 để đầu tư.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Gia Hạnh

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS

- Mã chứng khoán: BKC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/08/2013

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/09/2013.

Hằng Nga

infonet

Tin nóng

Tin mới