Mỗi ngày, nhà thơ, chủ tịch hội blogger Hà Nội Nguyễn Trọng Tạo dành 2 tiếng cho blog. Ông cho rằng thơ trên blog giống như một luồng gió trên ao thu phẳng lặng, là sinh khí mới của thi ca.