Bảy năm sau khi đến thành phố, cô sinh viên yếu đuối, nhẹ dạ, có con ngoài giá thú, bị chối bỏ, thậm chí bị đẩy đến đường cùng ngày nào, đã trở thành một hot blogger, tự cho mình lần lượt nghỉ việc ở 15 công ty...