BMJ: Giải trình về việc kết chuyển chi phí hơn 2.2 tỷ đồng

Gốc
CTCP Khoáng sản Becamex (UPCoM: BMJ) giải trình về lưu ý của kiểm toán đối với khoản kết chuyển chi phí hơn 2.2 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quá trình soát xét kiểm toán nhận thấy trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty sản xuất dưới công suất bình thường. Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho: “Trưòng hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung cố định chỉ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo công suất bình thường. Khoản chi phí sản xuất chung không phân bổ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện việc kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định do sản xuất dưới mức bình thường vào chi phí trong kỳ. Theo ước tính của kiểm toán, chi phí sản xuất chung cố định cần phải ghi nhận vào chi phí trong kỳ là hơn 2.2 tỷ đồng.

Về vấn đề này, BMJ đưa ra giải trình là do phát sinh một số vấn đề như chi phí vận chuyển lớn hơn so với bình thường do lấy đá nguyên liệu ở tầng sâu, bên cạnh đó, do lượng vật tư, thiết bị và phụ tùng thay thế xuất ra trong kỳ lớn đã làm tăng đột biến chi phí sản xuất. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất máy móc phải chạy liên tục nhưng có khi phải chờ di dời đá thành phấm dẫn đến tình trạng máy chạy không tải, cùng với sự điều chỉnh giá điện của Nhà nước dẫn đến chi phí điện tăng cao.

Về hàng tồn kho là do ứ động lớn, thiếu mặt bằng đổ bãi, làm tăng chi phí di dời và từ đó làm tăng chi phí sản xuất.

Triệu Linh

Infonet

Tin nóng

Tin mới