Tận mục dàn trang bị 'khủng' của lữ đoàn tinh nhuệ nhất Campuchia

Tận mục dàn trang bị 'khủng' của lữ đoàn tinh nhuệ nhất Campuchia

Thông qua cuộc duyệt binh có thể thấy, lữ đoàn 70 của Quân đội Campuchia xứng đáng là đơn vị tinh nhuệ và...

6 liên quan

Với 50 triệu USD, Cuba mua loại vũ khí 'khủng' nào từ Nga?

Với 50 triệu USD, Cuba mua loại vũ khí 'khủng' nào từ Nga?

Có khả năng Quân đội Cuba sẽ tập trung vào việc hiện đại hóa 'quy mô nhỏ' một phần lực lượng tăng thiết giáp...

6 liên quan

Mãn nhãn sức mạnh bộ binh cơ giới của Việt Nam

Mãn nhãn sức mạnh bộ binh cơ giới của Việt Nam

Trung đoàn 102 là một trong những đơn vị bộ binh cơ giới mạnh nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay.

6 liên quan

Tỏ tường xe chiến đấu bộ binh Type 86A Trung Quốc

Hóa ra các xe chiến đấu bộ binh Type 86A của Trung Quốc được phát triển trên cơ sở dòng BMP-1 của Liên Xô...

6 liên quan

Kinh ngạc hỏa lực xe chiến đấu bộ binh BMP-1 Việt Nam

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 được trang bị pháo chính 73mm nhưng có hệ thống nạp đạn tự động cho phép đạt tốc...

6 liên quan

Lực lượng xe thiết giáp của quân đội Iran

Iran được đánh giá là một quốc gia có tiềm lực quân sự mạnh nhất trong khu vực vùng Vịnh. Riêng đối với Lực...

6 liên quan