BMP: Lãi trước thuế 6 tháng 259 tỷ, đạt 62% kế hoạch

Gốc
CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) công bố BCTC hợp nhất quý 2/2013 với lợi nhuận sau thuế đạt 115.8 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu thuần ở mức 594 tỷ đồng, tăng 18.6% nhưng giá vốn hàng bán hơn 416.8 tỷ đồng, tăng hơn 22% làm lợi nhuận gộp chỉ còn 177 tỷ đồng, tăng 11% so với quý 2/2012.

Lợi nhuận thu được từ hoạt động tài chính hơn 7 tỷ đồng, tăng hơn 83 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản lợi nhuận này chủ yếu do lãi tiền gởi, tiền cho vay của Công ty mẹ BMP. Bên cạnh đó, trong kỳ, Công ty mẹ BMP cũng hoàn nhập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính với hơn 4.9 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong kỳ giảm lần lượt 13% và 21%, đưa lợi nhuận sau thuế lên mức 115.8 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hơn 258.9 tỷ đồng, tăng hơn 13% và thực hiện được 62% kế hoạch cả năm 2013. Lợi nhuận sau thuế ở mức 195.6 tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Bảng kết quả kinh doanh của BMP

Tính đến 30/06, tài sản ngắn hạn của công ty tăng 21.6% lên mức 1,280 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền tăng 59% lên mức 550 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ ngắn hạn của công ty ở mức 259.6 tỷ đồng, tăng 75% so với đầu năm.

Triệu Linh

Infonet

Tin nóng

Tin mới