(CafeF) – Ngày10/04/2009 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2008 của CTCP Nhựa Bình Minh (mã CK: BMP).