Vietnam Holding Limited thông báo đã mua 3,500 cp CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP), nâng sở hữu lên thành 2,274,845 cp BMP, chiếm tỷ lệ 5.002% vốn và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 25/02.

Tài liệu đính kèm:
20140305---BMP---BC-sh-CDL-Vietnam-Holding-Ltd.pdf

HOSE