Để chứng mình quan điểm "Mỗi con người là một phần của nghệ thuật” . Nhiếp ảnh gia Albanian Soela Zani đã thổi hồn vào cuộc sống mới cho những em bé có hội chứng Down, bằng cách tái tạo nhân vật từ những bức tranh nổi tiếng thành một bộ ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp về các em bé bị hội chứng Down.

Ngay lập tức, bộ ảnh được mọi người trên thế giới hưởng ứng bởi tính nhân văn sâu sắc trong mỗi tác phẩm.

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 1

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 2

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 3

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 4

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 5

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 6

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 7

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 8

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 9

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 10

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 11

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 12

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 13

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 14

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 15

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 16

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 17

Bo anh day tinh nhan van ve nhung dua tre co hoi chung Down - Anh 18

Hạ Ly (Theo Bored Panda)