Hanoinet - Bộ Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Bờ Biển Ngà xác nhận số người chết là 22.