Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bỏ các khoản thu xây dựng trường, lệ phí tuyển sinh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo đó, nhà trường có thể tổ chức thu nhưng phải có văn bản thống nhất với phụ huynh HS về mục đích thu, dự toán thu.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=88321