Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bố cáo tăng vốn điều lệ Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei (Mcredit) lên 1.600 tỷ đồng

Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn MB Shinsei (Mcredit) thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng như sau:

BỐ CÁO

V/v: Tăng vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp 2020;
Luật các Tổ chức tín dụng 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng 2017;
Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25-12-2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Thông tư số 25/2017/TT-NHNN ngày 29-12-2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei số 32/GP-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 13-3-2020;
Quyết định số 1239/QĐ-NHNN ngày 19-7-2022 của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei;

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến nội dung tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng như sau:

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) xin trân trọng thông báo.

NGỌC MAI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tai-chinh/bo-cao-tang-von-dieu-le-cong-ty-tai-chinh-trach-nhiem-huu-han-mb-shinsei-mcredit-len-1-600-ty-dong-700833