Bỏ cấp phép cho ca khúc sáng tác trước 1975

Gốc
Theo dự thảo về nghị định mới trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ranh giới việc cấp phép phổ biến các ca khúc mới với các tác phẩm sáng tác trước 1975 sẽ được xóa bỏ.

Theo quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Quang Vinh, Chính Phủ đã đồng ý với một số đề xuất xây dựng dự thảo nghị định mới, trong đó có việc bỏ quy định cấp phép ca khúc trước 1975.

Theo đó, chỉ những bài hát có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ cá nhân hay bôi nhọ tổ chức, đi ngược lại lợi ích quần chúng thì sẽ bị cấm, còn lại, các bài hát không vi phạm quy định trên sẽ được tự do hát, không cần xin cấp phép phổ biến.

Ngoài nội dung bỏ cấp phép ca khúc trước 1975, Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng dự kiến sửa đổi một số quy định về cấp phép trực tiếp cho nghệ sĩ hải ngoại về nước biểu diễn, thay vì trước đây chỉ cấp cho đơn vị tổ chức.

Theo vtv.vn