Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Chính trị cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luận

Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 6 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào ngày 8/10.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận Đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành thảo luận.

Hội nghị Trung ương 6

Hội nghị Trung ương 6

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu cho ý kiến vào Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ năm đến Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Báo cáo công tác tài chính đảng.

Sau đó, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; đề án định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự kiến sáng mai, 9/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bế mạc.

Thu Hằng