Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Chính trị duyệt nội dung văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 26/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Trần Quốc Vượng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến vào văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến vào văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, về Dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh những kết quả mà Đảng bộ tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2015 -2020. Trong đó, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13/15 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI; có 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết trong nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Ninh Bình đề ra 14 chỉ tiêu cơ bản; trong đó đáng chú ý là các chỉ tiêu: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng bình quân 8,5%/năm. Cơ cấu kinh tế (GRDP theo giá hiện hành) đến năm 2025: Công nghiệp - xây dựng 49,0%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản 8,5%; Dịch vụ 42,5%. GRDP bình quân đầu người năm 2025 đạt 105 triệu đồng.

Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 19.000 tỷ đồng trở lên. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác đến năm 2025 đạt 160 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ giảm 2/3 số hộ nghèo. Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh...

Tại buổi làm việc, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã phát biểu ý kiến góp ý nhiều nội dung quan trọng, trong đó đánh giá cao công tác chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự của tỉnh Ninh Bình; nội dung văn kiện đã thể hiện nhiều tư duy mới, đề ra nhiều giải pháp có tầm nhìn chiến lược, bám sát thực tiễn của địa phương... Đồng thời chỉ ra những vấn đề tỉnh cần quan tâm để hoàn thiện dự thảo văn kiện; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và đưa tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh kết quả thể hiện ở các chỉ số tốc độ tăng trưởng cao, thu ngân sách tăng trưởng vượt bậc, du lịch tăng trưởng mạnh mẽ... Bên cạnh đó là an sinh xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh đều đạt kết quả tốt.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận buổi làm việc.

Qua đó, đồng chí cũng đánh giá kết quả đó thể hiện sự cố gắng, nỗ lực, đồng sức, đồng lòng và sự kế thừa tốt những thành quả của nhiều nhiệm kỳ trước đó của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam, đất và người Cố đô Hoa Lư lịch sử; phát huy đoàn kết trong Đảng, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng tỉnh Ninh Bình phát triển theo hướng xanh và bền vững...

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tiếp thu và trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều ý kiến quý báu đóng góp cho tỉnh, nhất là những ý kiến gợi mở về tầm nhìn, tư duy chiến lược, giải pháp để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác nhằm đưa sự phát triển của tỉnh lên tầm cao mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Gia Hồng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/bo-chinh-tri-duyet-noi-dung-van-kien-nhan-su-dai-hoi-dang-bo-tinh-ninh-binh-nhiem-ky-20202025-539229.html