Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Chính trị giới thiệu thêm nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước

Sau khi nghe tờ trình về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa mới, Trung ương đã thảo luận về nội dung này.

Chiều 7/7, Văn phòng Trung ương Đảng phát đi thông cáo về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3.

Theo đó, trong phiên làm việc buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận tại hội trường về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Điều hành phiên thảo luận là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sau đó, Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ thảo luận dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Chiều cùng ngày, Trung ương thảo luận tại hội trường dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng; dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng dưới sự điều hành của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Trung ương đã nghe Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV. Ảnh: Đoàn Bắc.

Sau đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Điều hành phiên thảo luận về nội dung này là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương hôm 5/7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là công việc rất hệ trọng.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3-4/2021), Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và bầu, phê chuẩn 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước.

Đến nay, Ban Chấp hành Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất sắp tới theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tổng bí thư nêu rõ tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII bỏ phiếu giới thiệu hoặc cho ý kiến thông qua với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu hoặc lấy ý kiến lại.

Với 23 chức danh còn lại chưa lấy phiếu giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh có dự kiến thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Hoài Thu

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/bo-chinh-tri-gioi-thieu-them-nhan-su-lanh-dao-co-quan-nha-nuoc-post1235819.html