Toàn cảnh Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

Toàn cảnh Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

'Siêu dự án' đường sắt cao tốc Bắc - Nam sắp thành hình

'Siêu dự án' đường sắt cao tốc Bắc - Nam sắp thành hình

23 ga của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam được bố trí ra sao?

23 ga của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam được bố trí ra sao?

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến đi qua 20 tỉnh, thành

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến đi qua 20 tỉnh, thành

Dự kiến Hà Tĩnh có 2 nhà ga trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Dự kiến Hà Tĩnh có 2 nhà ga trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Sắp trình Bộ Chính trị, vẫn chưa thống nhất thiết kế đường sắt cao tốc

Sắp trình Bộ Chính trị, vẫn chưa thống nhất thiết kế đường sắt cao tốc

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam bố trí 23 nhà ga thế nào?

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam bố trí 23 nhà ga thế nào?

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá hơn 58 tỷ USD đi qua những tỉnh nào?

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam trị giá hơn 58 tỷ USD đi qua những tỉnh nào?

Bộ GTVT sắp xin chủ trương dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Bộ GTVT sắp xin chủ trương dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Việt Nam xem xét xây tuyến đường sắt cao tốc trị giá 58,7 tỷ USD

Việt Nam xem xét xây tuyến đường sắt cao tốc trị giá 58,7 tỷ USD

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ đi qua những tỉnh nào?

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam sẽ đi qua những tỉnh nào?

Trình Bộ Chính trị xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Trình Bộ Chính trị xem xét chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam

Sắp trình Bộ Chính trị dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Sắp trình Bộ Chính trị dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam

Sắp trình Bộ Chính trị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Sắp trình Bộ Chính trị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Trình Bộ Chính trị chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam tổng vốn gần 59 tỉ USD

Trình Bộ Chính trị chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam tổng vốn gần 59 tỉ USD

Sẽ trình Bộ Chính trị dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam 58,71 tỷ USD trong tháng 9

Sẽ trình Bộ Chính trị dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam 58,71 tỷ USD trong tháng 9

Sẽ trình Bộ Chính trị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 9/2022

Sẽ trình Bộ Chính trị dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trong tháng 9/2022

Tháng 9 sẽ trình Bộ Chính trị xem xét chủ trương đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tháng 9 sẽ trình Bộ Chính trị xem xét chủ trương đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam