Dũng cảm rời 'ghế'

Dũng cảm rời 'ghế'

Quảng Ninh khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức

Quảng Ninh khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức

Quảng Ninh khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, cảnh cáo xin từ chức

Quảng Ninh khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, cảnh cáo xin từ chức

Quảng Ninh: Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức

Quảng Ninh: Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật tự nguyện xin từ chức

Vì sao cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút khó từ chức?

Vì sao cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút khó từ chức?

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức

Chủ động từ chức khi không còn uy tín, tín nhiệm

Chủ động từ chức khi không còn uy tín, tín nhiệm

Nên coi 'từ chức' là văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên

Nên coi 'từ chức' là văn hóa ứng xử của cán bộ đảng viên

Cán bộ xin tự nguyện từ chức không dễ bởi 'còn ghế' là còn lợi ích

Cán bộ xin tự nguyện từ chức không dễ bởi 'còn ghế' là còn lợi ích

Cán bộ bị kỷ luật uy tín chắc chắn giảm sút, tối ưu nhất là tự giác xin từ chức

Cán bộ bị kỷ luật uy tín chắc chắn giảm sút, tối ưu nhất là tự giác xin từ chức

Cán bộ bị kỷ luật hãy chủ động từ chức, đừng để phải vận động

Cán bộ bị kỷ luật hãy chủ động từ chức, đừng để phải vận động

Từ chức sẽ trở thành văn hóa ứng xử

Từ chức sẽ trở thành văn hóa ứng xử

Cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp thì nên từ chức

Cán bộ bị kỷ luật, uy tín thấp thì nên từ chức

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức

Bộ Chính trị kết luận về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật

Bộ Chính trị kết luận về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật

Bao giờ việc từ chức, 'nhường ghế' trở thành bình thường?

Bao giờ việc từ chức, 'nhường ghế' trở thành bình thường?

Từ chức!

Từ chức!

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức