Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tổ chức làm điểm “Ngày pháp luật”

Gốc
QĐND Online - Sáng 5-8, tại Ban CHQS huyện Trảng Bom, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai tổ chức làm điểm sinh hoạt “Ngày pháp luật”.

Một tiểu phẩm minh họa cho tình huống pháp luật.

Mục đích nhằm thống nhất quy trình, phương pháp tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” trong LLVT toàn tỉnh, đồng thời, chỉ đạo đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả “Ngày pháp luật”, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm hiểu biết và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước. Bộ CHQS tỉnh lựa chọn Ban CHQS huyện Trảng Bom làm điểm cho LLVT toàn tỉnh.

Theo đó, sinh hoạt “Ngày pháp luật” sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban CHQS với Cơ quan tư pháp, Đoàn thanh niên, Trung tâm văn hóa, công an. Nội dung “Ngày pháp luật” tập trung vào: Tuyên truyền chuyên đề pháp luật, tiểu phẩm minh họa cho một tình huống pháp luật, giải đáp pháp luật và các tiết mục văn nghệ.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Tin nóng

Tin mới