Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bỏ cơ chế thương lượng giá bồi thường: Nhà nước “ôm rơm rặm bụng”?

Nhà nước bồi thường hay tư nhân thỏa thuận không quan trọng mà vấn đề là giá bồi thường có hợp lý hay không....

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/05/091033/7121