Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Công an - Bộ TTT-TT ký TTLT đảm bảo an ninh, trật tự

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, internet, truyền dẫn phát sóng và công nghệ thông tin, góp phần đưa nền kinh tế đất nước nhanh chóng hội nhập quốc tế, ngày 6/12, Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Thông tư liên tịch đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/12/105323.cand