Bộ Công an hướng dẫn 7 cách sử dụng thông tin công dân thay cho sổ hộ khẩu

Để việc triển khai thực hiện quy định của Luật cư trú thống nhất, đồng bộ, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tiếp tục hướng dẫn các bộ, ngành, các phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Sau đây là 1 trong 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Mai Huyền

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/infographics-bo-cong-an-huong-dan-7-cach-su-dung-thong-tin-cong-dan-thay-cho-so-ho-khau/25067.htm