Đồng thời với việc cử 4 Đoàn công tác đi các tỉnh, ngày 29/9, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo PCLB, TNTT&TKCN Bộ Công an có công điện gửi các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên, yêu cầu: