Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bộ Công an tổ chức thi tìm hiểu Luật cư trú

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh vừa ký quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Cư trú.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2007/9/75299.cand