Bộ Công an tổng kết công tác giáo dục đào tạo trong lực lượng công an

Gốc
VOV.VN -Trong thời gian tới, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân phải quán triệt nghiêm túc định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước.

Ngày 6/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục, đào tạo và triển khai Chương trình nhiệm vụ năm học 2014- 2015 trong lực lượng Công an nhân dân. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 trong lực lượng Công an nhân dân

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận những thành tích, kết quả, bài học kinh nghiệm, hạn chế, thiếu sót, trong công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng công an gần 70 năm qua; phương hướng đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ, gần 70 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã thường xuyên quan tâm phát triển giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân và có nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, đề án phát triển giáo dục, đào tạo. Trong đó, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy luôn được đổi mới theo hướng nâng cao tính chủ động và năng lực tự học, tự nghiên cứu của học viên, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế yếu kém trong công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân: Hệ thống các Học viện, nhà trường còn thiếu sự liên kết trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo; quy mô việc đào tạo chưa theo kịp với yêu cầu; việc mở một số ngành đào tạo chưa được nghiên cứu, khảo sát đầy đủ trên cơ sở khoa học và nhu cầu sử dụng; cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo còn thiếu.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, trong thời gian tới, công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân phải quán triệt nghiêm túc đường lối, quan điểm và định hướng giáo dục của Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Trong đó, lấy nhiệm vụ chính trị của ngành trong từng giai đoạn cách mạng và tiêu chuẩn chức danh cán bộ làm tiêu chí xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, chương trình, cách thức tổ chức giáo dục, đào tạo.

Trong đó, kết hợp chặt chẽ giữa các loại hình đào tạo và phương pháp giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Giáo dục, đào tạo phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, hình thành và phát triển hệ thống lý luận nghiệp vụ Công an nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị các trường cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn theo quy định của nhà nước về trình độ chuyên môn, chính trị ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về luân chuyển đi thực tế với giảng viên, giáo viên để cập nhật kiển thức để phục vụ việc giảng dạy trong các nhà trường. Tiếp tục phát triển đội ngũ giáo viên thỉnh giảng, giáo viên kiêm chức và thí điểm phân công kiêm nhiệm phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nghiệp vụ và trưởng phó khoa bộ môn nghiệp vụ để có thể kiêm trưởng, phó phòng nghiệp vụ của một số Cục nghiệp vụ nhằm kết hợp lý luận với thực tiễn, bảo đảm nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong công an nhân dân”./.

Tin nóng

Tin mới