Bộ Công Thương chi 60 tỷ đồng thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0

Gốc
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ban hành quyết định thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0 với tổng kinh phí thực hiện 60 tỷ đồng.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Đây là cơ hội lớn trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên 3 lĩnh vực chính: Kỹ thuật số, Công nghệ sinh học; Robot thế hệ mới, xe tự lái, các vật liệu mới... Theo dự báo của các chuyên gia, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là nền tảng để kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp sang kinh tế tri thức; làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ, trang thiết bị trong các dây chuyền sản xuất.

Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ban hành Quyết định số 4246 về Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Mục tiêu tổng quát của quyết định là các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công Thương nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, chủ động nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng này trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong phát triển công nghiệp và thương mại.

Quyết định cũng nhấn mạnh việc nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cơ quan quản lý nhà nước ngành Công Thương, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương phục vụ yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và hợp tác quốc tế. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hành động là 60 tỷ đồng.

Hà Thanh