Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không tham gia hệ thống đa cấp Sessia Vision

Gốc
Đây là khuyến cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương vì Freedom Group (đơn vị vận hành hệ thống cũ của Vision) đã có nhiều dấu hiệu biến tướng.

Sau khi Công ty Vision Việt Nam dừng hoạt động, Freedom Group (đơn vị vận hành hệ thống cũ của Vision) đã có nhiều dấu hiệu biến tướng, mời gọi người dân tham gia qua hệ thống Sessia Vision.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương khẳng định, Công ty Freedom Group chưa được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh theo phương thức đa cấp tại Việt Nam.

Cục CT&BVNTD khuyến cáo người dân/nhà phân phối của Công ty Vision Việt Nam không tham gia hoạt động bán hàng đa cấp theo sự vận hành của Công ty Freedom Group trên hệ thống Sessia Vision.

Nguồn VTV