Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào lo ngại tình trạng thiếu điện kéo có thể dài hơn 10 năm nữa.