Bộ Công thương mời Bộ Công an giám sát việc thoái vốn tại Sabeco

Gốc
Ngoài ra, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cũng được mời giám sát tình hình giao dịch mã cổ phiếu SBA của công ty này.

Bộ Công Thương cho biết, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB - HOSE) vừa được phê duyệt phương án thoái vốn Nhà nước. Việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco sẽ được làm tương tự như đối với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk).

Bộ Công Thương muốn giám sát kỹ giao dịch cổ phiếu SAB trên thị trường.

Phương thức bán là chào giá cạnh tranh giữa các nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia mua cổ phần theo quy định tại quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco. Số lượng cổ phần chào bán cụ thể chưa được tiết lộ và sẽ được thông báo vào ngày công bố thông tin.

Mức giá khởi điểm, giá chào bán, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài được phép mua… sẽ theo quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật cũng như yêu cầu đề xuất giải pháp giữ gìn và phát triển thương hiệu Bia Việt Nam.

Việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco được thực hiện theo 7 nguyên tắc, trong đó phải đảm bảo công khai minh bạch, bảo đảm lợi tích cao nhất của Nhà nước, chống tiêu cực và lợi ích nhóm và đúng quy luật thị trường, hiệu quả, ổn định thị trường chứng khoán.

Đồng thời, tuân thủ quy định pháp luật về doanh nghiệp, về thị trường chứng khoán, các cam kết quốc tế, khẩn tương triển khai để đạt hiệu quả cao nhất; hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Sabeco theo phương án đã được duyệt trong năm 2017.

Trước đó, ngày 9/11, Chính phủ đã chính thức thông qua kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Sabeco. Hiện tại, các công đoạn chuẩn bị cho kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại Sabeco đang được Bộ Công Thương gấp rút chuẩn bị để có thể hoàn tất trong tháng 12/2017.

Tuy nhiên, để việc bán vốn nhà nước tại Sabeco mang lại hiệu quả cao nhất, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) thực hiện giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình giao dịch mã cổ phiếu SAB trên thị trường chứng khoán để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các giao dịch bất thường, đảm bảo minh bạch ổn định đến ngày 31/12/2017.

Minh Thư (T/h)